Dưới đây là các thông tin và kiến thức về điều kiện mở thẻ tín dụng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

3.1 Giao dịch nạp tiền là giao dịch Chủ Thẻ nạp tiền vào Tài Khoản Thẻ tại chi nhánh, phòng giao dịch của VIB và/hoặc các tổ chức thanh toán thẻ và/hoặc các hình thức khác phù hợp theo Quy định pháp luật

3.2 Giao dịch rút tiền mặt là giao dịch mà Chủ Thẻ nhận được tiền mặt tại POS (Point of Sale) lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức thanh toán Thẻ và/hoặc các phương thức khác được VIB triển khai phù hợp theo quy định của pháp luật.

3.3 Với các giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, VIB không có trách nhiệm về phương thức cung cấp hàng hóa và bất kỳ sự từ chối nào của đơn vị chấp nhận Thẻ (ĐVCNT) (trừ những lỗi về kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng Thẻ của VIB). VIB cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào được cung cấp cho Chủ Thẻ theo bất kỳ cách thức nào. Khiếu nại của Chủ Thẻ đối với ĐVCNT sẽ không làm cho Chủ Thẻ được giải phóng khỏi các nghĩa vụ đối với VIB theo Bản Chấp Thuận này. VIB có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào với Chủ Thẻ trong trường hợp có tranh chấp xảy ra giữa Chủ Thẻ và ĐVCNT.

3.4 Tất cả các Giao Dịch Thẻ được thực hiện bằng các loại tiền tệ không phải Việt Nam Đồng sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ sau khi quy đổi sang Việt Nam Đồng cộng thêm phí quản lý giao dịch ngoại tệ mà VIB quy định trong Biểu phí dịch vụ và lãi suất Thẻ, theo từng trường hợp như sau:

  • Giao Dịch Thẻ được thực hiện bằng Đô-la Mỹ sẽ được quy đổi sang Việt Nam Đồng.
  • Giao Dịch Thẻ được thực hiện bằng tất cả các loại tiền tệ không phải là Đô-la Mỹ hoặc Việt Nam Đồng sẽ được quy đổi trực tiếp sang Việt Nam Đồng hoặc trước tiên quy đổi sang Đô-la Mỹ và sau đó sang Việt Nam Đồng.
  • Tỷ giá hối đoái sẽ được xác định theo quy định bởi các Tổ chức Thẻ quốc tế (TCTQT) tương ứng với thương hiệu Thẻ phát hành và/hoặc quy định của VIB từng thời kỳ tại Biểu phí dịch vụ và lãi suất Thẻ. Tỷ giá hối đoái được sử dụng là tỷ giá hối đoái vào ngày mà Giao dịch được ghi nhận vào Tài Khoản Thẻ của Chủ Thẻ (để làm rõ, không áp dụng tỷ giá vào ngày giao dịch).

3.5 Giao Dịch Thẻ được chọn thực hiện bằng Việt Nam Đồng tại các ĐVCNT tại nước ngoài hoặc tại các ĐVCNT được quản lý bởi các đơn vị nước ngoài sẽ được áp dụng phương thức chuyển đổi, tỷ giá quy đổi ngoại tệ theo quy định của nhà vận hành máy ATM, ĐVCNT đó. (ĐVCNT tại nước ngoài hoặc quản lý bởi các đơn vị nước ngoài được VIB xác định căn cứ vào thông số về địa điểm giao dịch do bên bán hàng thiết lập với Ngân hàng thanh toán theo quy định của các TCTQT.) Các Giao Dịch Thẻ này sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ sau khi cộng thêm Phí quản lý giao dịch Việt Nam Đồng ở nước ngoài, hoăc những phí khác theo quy định của VIB và được quy định trong Biểu phí dịch vụ và Lãi suất Thẻ.

3.6 Chủ Thẻ không được phép sử dụng Thẻ vào các mục đích như: chuyển khoản, nạp tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của Chủ Thẻ hoặc bên thứ ba (không phải ĐVCNT); rút tiền mặt tại POS của ĐVCNT, nạp tiền vào Ví điện tử, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật.

3.7 Chủ thẻ không được sử dụng Thẻ thực hiện các giao dịch thanh toán tại các website ở nước ngoài không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (như: mua, bán ngoại hối; cổ phiếu; tiền ảo; đánh bạc; cá độ…)